nha-bat-khong-gian-3

nhà bạt không gian

Việc thi công với hệ thống nhà bạt kết cấu cố định sẽ tương đối khó khăn hơn đối với hệ thống xích tời. Vì thế việc đảm bảo an toàn trong thi công là điều nên làm.

Việc thi công với hệ thống nhà bạt kết cấu cố định sẽ tương đối khó khăn hơn đối với hệ thống xích tời. Vì thế việc đảm bảo an toàn trong thi công là điều nên làm.

Both comments and trackbacks are currently closed.