Quận Sơn Trà trở thành đơn vị hành chính loại 1

Quận Sơn Trà trở thành đơn vị hành chính loại 1

 

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 2518/QĐ-BNV điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính quận Sơn Trà từ đơn vị hành chính loại 2 lên loại 1 kể từ ngày 30-8-2017.

Quận Sơn Trà đang dần trở thành đô thị hiện đại, trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng.

Đối chiếu với quy định về 5 tiêu chí cơ bản là quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính (phường), trình độ phát triển kinh tế – xã hội và một số yếu tố đặc thù, quận Sơn Trà đạt 79 điểm (thang điểm 100). Theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 (ngày 25-5-2016) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, để trở thành đơn vị hành chính quận loại 1, phải đạt trên 75 điểm.

Cụ thể, quy mô quận Sơn Trà gồm dân số thường trú và dân số tạm trú (quy đổi) với tổng cộng 217.879 người, số đơn vị hành chính trực thuộc (phường) là 7 phường, diện tích tự nhiên là 63,39km2… Về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của quận, chỉ tiêu tự cân đối thu chi ngân sách địa phương trong 3 năm đạt trung bình 68%; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt 95,25%; tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 70,5% tổng số người trong độ tuổi lao động; tỷ lệ phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ số hộ dân cư được dùng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo trung bình trong 3 năm chỉ chiếm 1,22%.

Tính đến thời điểm hiện nay, Sơn Trà là quận loại 1 đứng thứ 3 của thành phố Đà Nẵng, sau các quận Liên Chiểu và Hải Châu.

Nguồn: http://www.baodanang.vn/channel/5399/201709/quan-son-tra-tro-thanh-don-vi-hanh-chinh-loai-1-2569254/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

url Hotline: 0931 999 929
Gọi ngay
TSK Media
Facebook Chat
url Zalo Chat
Zalo Chat