36671372_2010311209233710_934076402431426560_n

Lễ khai trương - đánh dấu sự khởi đầu trong hoạt động kinh doanh

Lễ khai trương – đánh dấu sự khởi đầu trong hoạt động kinh doanh

Lễ khai trương – đánh dấu sự khởi đầu trong hoạt động kinh doanh

Both comments and trackbacks are currently closed.