TSK Media Tuyển dụng 2020: 3 chuyên viên sự kiện và 2 tư vấn sự kiện + 1 thiết kế + 2 kỹ thuật hoặc lao động phổ thông.

3 chuyên viên sự kiện và 2 tư vấn sự kiện + 1 thiết kế + 2 kỹ thuật hoặc lao động phổ thông. 03 Chuyên viên Sự kiện Mô tả công việc Thường xuyên kiểm tra, chụp ảnh, theo dõi các pano áp phích quảng cáo, biển quảng cáo của dự...

Read more...

Tuyển 01 nhân viên thiết kế 2D, 3D

Tuyển 01 nhân viên thiết kế 2D, 3D làm việc tại công ty Số lượng: 01 Nhân viên Ngành nghề – Thiết kế 2D, 3D làm việc tại công ty Mô tả chi tiết công việc – Thiết kế Nhà bạt sân khấu 3D, vẽ 2D thiết kế logo baner quảng cáo, phướn. – Lên ý...

Read more...

Thông tin tuyển dụng công ty TSK MEDIA tháng 3-4/2019

Vị trí tuyển dụng: (06 vị trí) 02 Lao động phổ thông làm sự kiện. 01 Nhân viên kỹ thuật âm thanh ánh sáng. 01 Nhân viên kế toán tài chính – thuế. 01 Nhân viên kinh doanh mảng sự kiện 01 Chuyên viên điều phối sự kiện. 01...

Read more...

Tuyển dụng – 01 Nhân viên truyền thông sự kiện

Mô tả công việc Thường xuyên kiểm tra, chụp ảnh, theo dõi các pano áp phích quảng cáo, biển quảng cáo của dự án, công trình. Đưa ra các ý tưởng thiết kế, thiết kế market các ấn phẩm marketing, tài liệu, biển quảng cáo, các hình ảnh để...

Read more...

Tuyển dụng – 01 Chuyên viên điều phối sự kiện.

Mô tả công việc    – Chịu trách nhiệm nhận thông tin về công việc từ quản lý dự án, sự kiện. – Chịu trách nhiệm giám sát sản xuất các hạng mục sự kiện. – Giám sát các nhà cung cấp lắp đặt, thực hiện các hạng mục trong sự kiện. –...

Read more...

Tuyển dụng – 01 Nhân viên kinh doanh mảng sự kiện:

Mô tả chi tiết công việc: Chủ động lên kế hoạch tìm kiếm, thiết lập cơ sỡ dữ liệu, tiếp xúc khách hàng tiềm năng chuyển thành khách hàng, đối tác của công ty, duy trì, quản lý mối quan hệ và chăm sóc, khai thác nguồn khách hàng...

Read more...

Tuyển dụng – 01 Nhân viên kế toán tài chính – thuế

Mô tả công việc: - Vận hành bộ phận kế toán Công ty - Hạch toán vào sổ sách, phần mềm kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày như: khoản tiền gửi ngân hàng, tạm ứng, phâm bổ chi phí trả trước, khấu hao, lương, thuế,...

Read more...

Tuyển dụng – 01 Nhân viên kỹ thuật âm thanh ánh sáng.

Mô tả Công việc - Vận hành các thiết bị điện tử, âm thanh ánh sáng sự kiện – Thực hiện set up và chạy sự kiện – Phố hợp thực hiện các chương trình. – Báo cáo, đề xuất đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công...

Read more...

Tuyển dụng – 02 Lao động phổ thông làm sự kiện.

Mô tả Công việc – Thực hiện set up sự kiện gồm: lắp ráp sân khấu, xắp xếp bàn ghế, xếp kho.... – Phố hợp thực hiện các chương trình. – Báo cáo, đề xuất đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công việc. – Tham gia và hỗ...

Read more...
Call Now Button