61648388_2225488787715950_3620318093751877632_o

sân khấu sự kiện tại Đà Nẵng

Sân khấu sự kiện được đặt ở không gian trung tâm của sự kiện, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra của buổi sự kiện

Sân khấu sự kiện được đặt ở không gian trung tâm của sự kiện, nơi có thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra của buổi sự kiện

Both comments and trackbacks are currently closed.